W czerwcu na działalność fundacji potrzebujemy 7000 zł. Do tej pory zebraliśmy:
0,0% / 0,00 zł
WSPIERAM!
WSPARCIE
MENU

Utwory czyli OSIĄGNIĘCIA

Każdy artysta prezentuje swoim fanom twórczość, nasza Fundacja, jako Artystyczna, również ma na swoim koncie mnóstwo projektów, każdy z nich traktujemy jako osobną kompozycję, do której wkładamy całe serce, talent, pasję i do realizacji których przykładamy się z całych sił.
Poniżej prezentujemy to, co nam się udało stworzyć przez ostatnie lata.

Warsztaty muzyczne "Wypoczynek z muzyką 2015" - od 29 lipca do 11 sierpnia 2015

Partnerzy:

  • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
  • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Klimczok” z Ustronia Morskiego
  • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Ewa”

 

Drugim bardzo dużym projektem w roku 2015 zrealizowanym przez Fundację Artystyczną Cantito były warsztaty muzyczne „Wypoczynek z muzyką”, które w pełni sfinansowała i zorganizowała nasza Fundacja.

Warsztaty te odbyły się w dniach 29.07-11.08.2015 r. w Ustroniu Morskim.

Projekt ten miał na celu stworzyć naszym artystom warunki do pracy nad swoimi umiejętnościami wokalnymi, intepretacyjnymi, oddechowymi, poprawą dykcji, pokonywaniem tremy.

Podczas warsztatów realizowane były następujące cele:

1. Cele rozwijające umiejętności wokalne i instrumentalne:
a) praca nad prawidłowym oddechem.
b) poprawa dykcji podczas mowy i śpiewu.
c) rozwijanie umiejętności dobrej interpretacji tekstów.
d) umiejętność wyrażania emocji w mowie i śpiewie.
e) praca nad prawidłową intonacją głosu.
f) rozwijanie umiejętności gry na instrumentach
g) rozluźnianie i relaks.
h) rozwój repertuaru.
2. Cele rewalidacyjne i integracyjne:
A) organizowanie koncertów z udziałem podopiecznych Fundacji dla szerokiej publiczności
B) organizowanie wyjść i wyjazdów rekreacyjnych w celu poprawy umiejętności w zakresie orientacji w przestrzeni oraz w celu integrowania się z osobami pełnosprawnymi

Wszystkie te cele realizowane były poprzez ćwiczenia wokalne, interpretacyjne, aktorskie, dykcyjne i inne pomagające prawidłowo prezentować się na scenie, radzić sobie z tremą, jak i właściwie przekazywać emocję towarzyszące podczas wykonywanych utworów.

Dzięki dobremu zbalansowaniu ciężkiej pracy, jak i wypoczynku, przebiegały one w bardzo miłej atmosferze, sprawiając, że wszystkie ćwiczenia wydawały się możliwe do wykonania, a uczestnicy z każdym dniem coraz bardziej otwierali się na nowe wyzwania.

Realizując postawione sobie cele zorganizowane zostały dwa koncerty: Pierwszy w sanatorium „Ewa”, a drugi na zakończenie warsztatów w ustrońskim amfiteatrze. Oba te wydarzenia zostały ciepło przyjęte. Dla publiczności problemem nie była nawet ulewa, która zamierzała pokrzyżować świetną zabawę. Wszyscy wytrwali do samego końca. Możliwość zaprezentowania się naszych podopiecznych na estradzie, dała im szanse na pokazanie swojego talentu, podniesienie poczucia własnej wartości oraz poszerzenie kontaktów z osobami pełnosprawnymi.

Dzięki temu projektowi zdobyte umiejętności pomogą podopiecznym lepiej dzielić się z odbiorcami zdolnościami wokalnymi oraz dostarczać wielu miłych chwil i wzruszeń. Uczestnicy nabrali większej pewności siebie, nauczyli się pokonywać tremę, która zwykle towarzyszy artystom podczas występów.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, dzięki którym ten wyjazd doszedł do skutku. To dzięki Państwu to, co robimy ma sens i jest możliwe. Dla wszystkich od całej Fundacji z głębi serca składamy wielkie podziękowania.

Powered by CuteNews