W maju na działalność fundacji potrzebujemy 10000 zł. Do tej pory zebraliśmy:
0,0% / 0,00 zł
WSPIERAM!
WSPARCIE
MENU

Utwory czyli OSIĄGNIĘCIA

Każdy artysta prezentuje swoim fanom twórczość, nasza Fundacja, jako Artystyczna, również ma na swoim koncie mnóstwo projektów, każdy z nich traktujemy jako osobną kompozycję, do której wkładamy całe serce, talent, pasję i do realizacji których przykładamy się z całych sił.
Poniżej prezentujemy to, co nam się udało stworzyć przez ostatnie lata.

Jasełka Fundacji Cantito i SPDP przy ul. Tynieckiej - 25 stycznia 2017

Partnerzy:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

25 stycznia 2017 r. po raz kolejny nasza Fundacja wzięła udział w przedstawieniu jasełkowym, które zostało przygotowane przez uczniów i nauczycieli Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy ulicy Tynieckiej w Krakowie.
Podczas prób do tego przedstawienia i w czasie samego występu panowała wspaniała atmosfera. Na każdym kroku było widać współpracę i bardzo duże zaangażowanie. To dowiodło, że żadna niepełnosprawność nigdy nie jest przeszkodą do prezentowania własnych talentów i nawiązywania nowych znajomości.

Wiceprezes Fundacji Adrian Wyka, jak co roku, był odpowiedzialny za realizację dźwięku i po raz kolejny spisał się bardzo dobrze. Agnieszka Łozińska wcieliła się w rolę Anioła oraz uświetniła tę uroczystość swoim głosem. Monika Flaga – prezes Fundacji i nauczyciel w tej szkole - była odpowiedzialna za przygotowanie całego scenariusza, recytację tekstów, śpiew oraz akompaniament.

Uczniowie w czasie pobytu w tej szkole czują się bezpiecznie, są dowartościowywani na wielu płaszczyznach, rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Dowodem na to jest chociażby fakt, że w jasełkach wzięli udział również absolwenci SPDP i odgrywali znaczące role.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomóc w ten sposób i mamy nadzieję, że jeszcze wiele takich przedsięwzięć przed nami.

Powered by CuteNews