W czerwcu na działalność fundacji potrzebujemy 10000 zł. Do tej pory zebraliśmy:
0,0% / 0,00 zł
WSPIERAM!
WSPARCIE
MENU

Utwory czyli OSIĄGNIĘCIA

Każdy artysta prezentuje swoim fanom twórczość, nasza Fundacja, jako Artystyczna, również ma na swoim koncie mnóstwo projektów, każdy z nich traktujemy jako osobną kompozycję, do której wkładamy całe serce, talent, pasję i do realizacji których przykładamy się z całych sił.
Poniżej prezentujemy to, co nam się udało stworzyć przez ostatnie lata.

Warsztaty muzyczne „Wypoczynek z muzyką” - od 14 do 27 Lipca 2013

Partnerzy:

 • Krakowski bank Spółdzielczy
 • Krajowa Rada Spółdzielcza
 • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

 

Największym projektem w roku 2013 było zaplanowanie, zorganizowanie i opłacenie warsztatów muzycznych odbywających się w dniach 14-27 lipca 2013 r. w Ustroniu Morskim.

Podopieczni Fundacji to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Osoby te mają szczególny talent muzyczny, są niezwykle wrażliwe. Aby mieli oni szanse na rozwój swoich talentów i kształcenie muzyczne, a także na integrację ze środowiskiem osób pełnosprawnych, potrzebne są środki finansowe, które umożliwią organizację specjalnie przygotowanych warsztatów artystycznych i dlatego nasza Fundacja postanowiła podjąć się takiego wyzwania.

Organizując warsztaty postawiliśmy sobie następujące cele:

1. Rozwój i kształcenie muzyczne:

 1. doskonalenie umiejętności wokalnych

 2. kształcenie warsztatu emisji głosu

 3. doskonalenie pracy aparatu oddechowego i artykulacyjnego

 4. kształcenie poprawnej dykcji w wokalistyce polskiej, angielskiej, włoskiej

 5. rozszerzenie możliwości interpretacyjnych

 6. poszerzenie repertuaru utworów, solowych i zespołowych

 7. doskonalenie umiejętności gry na instrumentach klawiszowych, smyczkowych, dętych, strunowych

 8. kształcenie umiejętności zespołowego muzykowania

   

2. Integrowanie środowiskowe podopiecznych poprzez:

 1. udział w koncertach muzycznych, kabaretowych gwiazd polskiej estrady

 2. organizowanie koncertów z udziałem podopiecznych Fundacji dla szerokiej publiczności

 3. spotkania z polskimi artystami

   

3. Rewalidacja poprzez rekreację i wypoczynek

Przygotowywaliśmy się do tego przedsięwzięcia od maja 2013 r. Udało nam się pozyskać środki od:

 • Krakowskiego banku Spółdzielczego

 • Krajowej Rady Spółdzielczej

 • Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy,

 • od osób prywatnych.

Dzięki pomocy tych podmiotów warsztaty artystyczne mogły się odbyć na wysokim poziomie. Podczas tego pobytu podopieczni realizowali wszystkie postawione cele.

Na zakończenie uczestnicy zagrali koncert w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Koncert ten spotkał się z ogromnym entuzjazmem publiczności, a jego wysoki poziom artystyczny dowiódł, że uczestnicy w pełni skorzystali z przeprowadzonych zajęć wokalnych i instrumentalnych, rozwijając swój talent muzyczny.

Efektem warsztatów muzycznych było przygotowanie uczestników niepełnosprawnych do działalności koncertowej. Podopieczni potrafili lepiej wykorzystać swoje umiejętności wokalne, poprzez właściwe operowanie aparatem oddechowo-artykulacyjnym, dobre wykorzystanie możliwości emisyjnych głosu, dojrzalszą interpretację wykonywanych utworów, a także poprzez opanowanie umiejętności gry na instrumentach muzycznych.

Możliwość zaprezentowania się naszych podopiecznych na estradzie, dała im szanse na pokazanie swojego talentu, podniesienie poczucia własnej wartości, oraz poszerzenie kontaktów z osobami pełnosprawnymi.

Dzięki realizacji projektu, uczestnicy poszerzyli nie tylko swoje kompetencje muzyczne, ale zdobyte doświadczenie i warsztat pozwoliły na dalsze kształtowanie aktywności artystycznej.

Powered by CuteNews